ACTE D’HOMENATGE ALS CENTRES EDUCATIUS AMB MÉS DE 50 ANYS

El passat 19 de febrer  es va fer l’acte d’homenatge i reconeixement a la tasca educativa dels centres educatius amb 50 o més anys d’història, en el Palauet Can Buixeres.

Es va lliurar una placa feta a mà per l’associació ALPI.

Agraïm el reconeixement pels + de 70 anys d’història del nostre Institut, i per la feina feta de tota la comunitat educativa, antiga i present, per arribar on hem arribat.  Moltes gràcies.

“XVI Jornades de Formació i Món del Treball”

XVI JORNADES DE FORMACIÓ I MON DEL TREBALL17_18

L’Institut  Llobregat,  durant la setmana del 23 al 27 d’abril de 2018, celebrarà  les “XVI Jornades de formació i món del Treball”: una cita anual a la que es donen a conèixer diferents aspectes tècnics per part d’empreses relacionats amb el mon del treball i la formació,  amb l’organització d’un seguit de xerrades, tallers i activitats al voltant d’un eix temàtic que enguany hem resumit amb el títol “ LA EMPRESA I L’INSTITUT VAN DE LA MA ”

Les Xerrades que organitzem durant aquesta setmana seran:

 • “La Fábrica del Futuro de EOS: La visión de la Industria 4.0 desde la Fabricación Aditiva ( 3D Printing Industrial )” empresa (RMS Iberica).
 • “Hidràulica i vàlvules d’alta Pressió” empresa (BERMAD).
 • “Estat de l’automatització al 2018, IoT.” empresa (OMROM).
 • Les eninyeries a la UPC  (Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú).
 • Industria 4.0  empresa (Schneider Electrics)
 • Futur de la TV tecnología GPON e IPTV  empresa (TELEVES)
 • Canals en el REBT empresa (UNEX)
 • D’estudiant a professional empresa (Muelles y Resortes Argelaguet)

Aquestes xerrades són obertes a tothom que estigui interessat sol·licitant-lo amb anterioritat  al centre.

Programació de la Producció en Fabricació Mecànica Normativa

REIAL DECRET 1687/2007, de 14 de desembre, pel que s’estableix el títol de Tècnic Superior en Programació de la Producció en Fabricació Mecànica i es fixen els ensenyaments mínims

DECRET 55/2014, de 22 d’abril, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de programació de la producció en fabricació mecànica

Tríptic informatiu

Descripció

Continguts

Horari

Requisits d’accés

Continuïtat

Normativa

Pràctiques en empreses

Programació de la Producció en Fabricació Mecànica Continuïtat

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • tècnica o tècnica en mecànica,
 • encarregat o encarregada d’instal·lacions de processament de metalls,
 • encarregat o encarregada d’operadors de màquines per treballar metalls,
 • encarregat o encarregada de muntadors,
 • programador o programadora de màquines de control numèric,
 • programador o programadora de sistemes automatitzats en fabricació mecànica,
 • programador o programadora de la producció i
 • disseny en fabricació mecànica.

Tríptic informatiu

Descripció

Continguts

Horari

Requisits d’accés

Continuïtat

Normativa

Pràctiques en empreses

Programació de la Producció en Fabricació Mecànica Requisits d’accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional,
 • tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • haver superat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova
d’accés. Per presentar-s’hi han de tenir, com a mínim, 19 anys o complir-los durant l’any en què es fa la prova.

Tríptic informatiu

Descripció

Continguts

Horari

Requisits d’accés

Continuïtat

Normativa

Pràctiques en empreses

 

Programació de la Producció en Fabricació Mecànica Continguts

1er. Curs FMB0  CFGS PLANIFICACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN FABRICACIÓ MECÀNICA 858
       
1, 01 Interpretació i representació gràfica. 132
1 02 Definició de processos de mecanitzat, conformat i muntatge. 99
1 05 Programació de sistemes automàtics de fabricació mecànica. 132
1 06 Programació de la producció 99
1 07 Execució de processos de fabricació (UF1) 132
1 08 Materials 66
1 10 Verificació de productes 66
1 11 Formació i Orientació Laboral 82
1 12 EIE 50

 

2n.  Curs FMB0  CFGS PLANIFICACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN FABRICACIÓ MECÀNICA 825  + FCT
       
2 03 Mecanització per control numèric. 165
2 04 Fabricació assistida per ordinador (CAM) 66
2 07 Execució de processos de fabricació.(UF3  UF4) 66
2 09 Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental 66
2 10 Verificació de productes 66
2 13 Projecte de fabricació de productes mecànics 33
2 14 Formació en centres de treball. 350
2 15 Mòdul DUAL 330

Tríptic informatiu

Descripció

Continguts

Horari

Requisits d’accés

Continuïtat

Normativa

Pràctiques en empreses

 

Programació de la Producció en Fabricació Mecànica Descripció

Aquests estudis postobligatoris capaciten per planificar,programar i controlar la fabricació per mecanització i el muntatge de béns d’equipament de manera que es garanteixi la qualitat de la gestió del procés i dels productes, així com la supervisió dels sistemes de prevenció i riscos laborals i de protecció ambiental.

La durada és de 2.000 hores (aproximadament 1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Producció per mecanització (LOGSE).

Tríptic informatiu

Descripció

Continguts

Horari

Requisits d’accés

Continuïtat

Normativa

Pràctiques en empreses

1 2 3 6