Passem els descriptors de nivell!

Enguany seguim amb força dins del Programa d’auxiliars de conversa que ens ofereix la Regidoria d’Educació i Cultura de l’Ajuntament de L’Hospitalet. Aquesta setmana hem començat a passar els descriptors de nivell a tots els nivell de l’ESO. Com ho farem? És ben senzill! És una tasca conjunta entre el professorat d’anglès i l’Eleanore, la nostra auxiliar de conversa. A més, cada alumne haurà de completar la taula d’autoavaluació. Aquest mateix qüestionari s’haurà d’omplir a final de curs.
Stay tuned!