CROMATOGRAFIA DE PIGMENTS VEGETALS.

Aprofitant que els alumnes de batxillerat han estudiat el procés anabòlic de la fotosíntesi, hem realitzat una senzilla pràctica per separar els diferents pigments que trobem en alguns aliments.

La tècnica, anomenada cromatografia en paper, es basa en la separació de les molécules en base al seu pes molecular. Els diferents pigments fotosintètics presenten diferencies en la seva solubilitat en un dissolvent orgànic com l’etanol, que és miscible amb l’aigua.  Al fer avançar l’alcohol amb els pigments dissolts per un paper cromatogràfic, les fibres de cel·lulosa els separen en funció de la seva solubilitat en l’alcohol. Passat un cert temps apareixen diferents bandes de colors. Les que més s’han desplaçat son les més solubles en l’alcohol i les mes amples es corresponen amb els pigments més abundants.

La pràctica es va realitzar amb bledes i espinacs, on es poden observar bandes corresponents als diferents pigments que trobem als cloroplasts: la clorofila a, la clorofila b,  b carotens i xantofiles.

 

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.