L’empresa Claved col·labora amb l’institut

Claved S.A és una empresa amb 70 anys d’experiència, que ofereix al mercat envoltants aïllants per a utilitats industrials en els sectors d’electricitat, aigua, gas i enllumenat públic.

 

Volem agrair a l’empresa Claved i en particular al Sr. Javier Serrano, la donació d’una centralització de comptadors, així com d’una caixa de seccionament CGPC- 400C BUC, per tal de que els nostres alumnes del cicle de grau superior de Sistemes electrotècnics i automàtics, puguin realitzar pràctiques amb material de l’empresa líder al sector.