Automatització i robòtica industrial Descripció

Tècnic o tècnica superior en automatització i robòtica industrial (Codi: CFPS EEB0)

  • Aquests estudis capaciten per desenvolupar i gestionar projectes de muntatge i manteniment d’instal·lacions automàtiques de mesura, regulació i control de processos en sistemes industrials, així com supervisar o executar el muntatge, manteniment i posada en marxa d’aquests sistemes, respectant criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient i al disseny per a tots.
  • La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Tríptic informatiu

Descripció

Continguts

Horari

Requisits d’accés

Continuïtat

Normativa

Pràctiques en empreses