Instal•lacions elèctriques i automàtiques Continguts

  • Primer curs:

Mòdul 1: Automatismes industrials. (220 hores)

Mòdul 2: Instal·lacions elèctriques interiors. (253 hores)

Mòdul 7: Màquines elèctriques. (99 hores)

Mòdul 9: Electrònica. (66 hores)

Mòdul 10: Electrotècnia. (154 hores)

Mòdul 11: Formació i Orientació Laboral (FOL). (99 hores)

  

  • Segon curs:

Mòdul 1: Automatismes industrials. (66 hores UF5)

Mòdul 3: Instal·lacions de distribució. (99 hores)

Mòdul 4: Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis. (99 hores)

Mòdul 5: Instal·lacions domòtiques. (132 hores)

Mòdul 6: Instal·lacions solars fotovoltaiques. (66 hores)

Mòdul 8: Instal·lacions elèctriques especials. (132 hores)

Mòdul 12: Empresa i iniciativa emprenedora (EIE). (66 hores)

Mòdul 13: Anglès tècnic. (99 hores)

Mòdul 14: Síntesi. (66 hores)

Mòdul 15: Formació en centres de treball (FCT). (317 hores)

Tríptic informatiu 

Descripció

Continguts

Horari

Requisits d’accés

Continuïtat

Normativa

Pràctiques en empreses