Mecanització Continuïtat

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica, que els permet accedir:

 • Al batxillerat
 • A un cicle de grau superior
 • Al món laboral, com a:
  • operari ajustador o operària ajustadora de màquines eina;
  • polidor o polidora de metalls i afilador o afiladora d’eines;
  • operador o operadora de màquines per treballar metalls,
   de màquines eina o de robots industrials, i
  • torner o tornera, fresador o fresadora i mandrinador o
   mandrinadora.

Tríptic informatiu

Tríptic informatiu

Descripció

Continguts

Horari

Requisits d’accés

Continuïtat

Normativa

Pràctiques en empreses