Sistemes Electrotècnics i Automatitzats Continguts

CICLE FORMATIU  GRAU SUPERIOR DE SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS  Primer curs
Mòduls Hores
MP1. Tècniques i processos en instal·lacions elèctriques 132
MP3. Configuració d’instal·lacions elèctriques 231
MP5 Documentació tècnica en instal·lacions 99
MP7 Gestió del muntatge i del manteniment d’instal·lacions elèctriques 99
MP8 Processos en instal·lacions d’infraestructures comunes de telecomunicacions 66
M9 Sistemes i circuits elèctrics 132
M10 Formació i orientació laboral (solament UF2) 33
CICLE FORMATIU  GRAU SUPERIOR DE SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS  Segon curs
Mòduls Hores
MP2 Tècniques i processos en instal·lacions domòtiques i automàtiques 132
MP4 Configuració d’instal·lacions domòtiques i automàtiques 132
MP6 Desenvolupament de xarxes elèctriques i centres de transformació 132
MP10 Formació i orientació laboral (UF1) 49
MP11 Empresa i iniciativa emprenedora 50
MP12 Projecte de sistemes electrotècnics i automatitzats 33
MP13 Formació en centres de treball 350
MP 14 MODUL DUAL 330

Tríptic informatiu

Descripció

Continguts

Horari

Requisits d’accés

Continuïtat

Normativa

Pràctiques en empreses