Sistemes Electrotècnics i Automatitzats Continuïtat

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Tècnic en projectes electrotècnics
 • Projectista electrotècnic
 • Projectista d’instal·lacions d’electrificació de baixa tensió per a habitatges i edificis
 • Projectista d’instal·lacions d’electrificació de baixa tensió per a locals especials
 • Projectista d’instal·lacions d’enllumenat exterior
 • Projectista de línies elèctriques de distribució d’energia elèctrica de mitja tensió i centres de transformació
 • Projectista d’instal·lacions d’antenes i de telefonia per a habitatges i edificis
 • Coordinador tècnic d’instal·lacions electrotècniques de baixa tensió per als edificis
 • Tècnic de supervisió, verificació i control d’equips i instal·lacions electrotècniques i automatitzades
 • Tècnic supervisor d’instal·lacions d’enllumenat exterior
 • Capatàs d’obres en instal·lacions electrotècniques
 • Cap d’equip d’instal·ladors de baixa tensió per a edificis
 • Coordinador tècnic de xarxes elèctriques de baixa tensió i enllumenat exterior
 • Tècnic en supervisió, verificació i control d’equips de xarxes elèctriques de distribució de baixa tensió i enllumenat exterior
 • Capatàs d’obres en xarxes elèctriques de distribució de baixa tensió i enllumenat exterior
 • Encarregat d’obres en xarxes elèctriques de distribució de baixa tensió i enllumenat exterior
 • Cap d’equip d’instal·ladors de xarxes elèctriques de distribució de baixa tensió i enllumenat exterior
 • Gestor del manteniment d’instal·lacions elèctriques de distribució i enllumenat exterior

Amb aquest títol s’obté la competència per ser instal·lador autoritzat en Baixa Tensió i la qualificació técnica adequada exigida com a requisit per ser empresa instal·ladora d’infraestructures comunes de telecomunicacions.

Tríptic informatiu

Descripció

Continguts

Horari

Requisits d’accés

Continuïtat

Normativa

Pràctiques en empreses