Programació de la Producció en Fabricació Mecànica Continguts

1er. Curs FMB0  CFGS PLANIFICACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN FABRICACIÓ MECÀNICA 858
       
1, 01 Interpretació i representació gràfica. 132
1 02 Definició de processos de mecanitzat, conformat i muntatge. 99
1 05 Programació de sistemes automàtics de fabricació mecànica. 132
1 06 Programació de la producció 99
1 07 Execució de processos de fabricació (UF1) 132
1 08 Materials 66
1 10 Verificació de productes 66
1 11 Formació i Orientació Laboral 82
1 12 EIE 50

 

2n.  Curs FMB0  CFGS PLANIFICACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN FABRICACIÓ MECÀNICA 825  + FCT
       
2 03 Mecanització per control numèric. 165
2 04 Fabricació assistida per ordinador (CAM) 66
2 07 Execució de processos de fabricació.(UF3  UF4) 66
2 09 Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental 66
2 10 Verificació de productes 66
2 13 Projecte de fabricació de productes mecànics 33
2 14 Formació en centres de treball. 350
2 15 Mòdul DUAL 330

Tríptic informatiu

Descripció

Continguts

Horari

Requisits d’accés

Continuïtat

Normativa

Pràctiques en empreses