Programació de la Producció en Fabricació Mecànica Continuïtat

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

  • tècnica o tècnica en mecànica,
  • encarregat o encarregada d’instal·lacions de processament de metalls,
  • encarregat o encarregada d’operadors de màquines per treballar metalls,
  • encarregat o encarregada de muntadors,
  • programador o programadora de màquines de control numèric,
  • programador o programadora de sistemes automatitzats en fabricació mecànica,
  • programador o programadora de la producció i
  • disseny en fabricació mecànica.

Tríptic informatiu

Descripció

Continguts

Horari

Requisits d’accés

Continuïtat

Normativa

Pràctiques en empreses