Programació de la Producció en Fabricació Mecànica Normativa

REIAL DECRET 1687/2007, de 14 de desembre, pel que s’estableix el títol de Tècnic Superior en Programació de la Producció en Fabricació Mecànica i es fixen els ensenyaments mínims

DECRET 55/2014, de 22 d’abril, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de programació de la producció en fabricació mecànica

Tríptic informatiu

Descripció

Continguts

Horari

Requisits d’accés

Continuïtat

Normativa

Pràctiques en empreses