Mecatrònica industrial Continuïtat

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior, que els permet accedir:

  • A qualsevol estudi universitari oficial de grau
  • Al món laboral, com a:
  • Tècnic/a en planificació i programació de processos de manteniment d’Instal·lacions de maquinària i equips industrials.
  • Cap d’equip en muntatge d’instal·lacions de maquinària i equips industrials
  • Cap d’equip en manteniment d’instal·lacions de maquinària i equips
  • Supervisor/a de processos mecatrònics industrials

Tríptic informatiu 

Descripció

Continguts

Horari

Requisits d’accés

Continuïtat

Normativa

Pràctiques en empreses