Guies Alumnes

Guies d’acollida de l’alumnat curs 2017-18

Guia Acollida Alumnat FPB
Primer i Segon
GUIA_ALUM_FPB
Guia Acollida Alumnat Cicles Formatius
GM
Instal·lacions Elèctriques
i Automàtiques
GM
Mecanització
GS
Sistemes
Electrotècnics i Automatitzats
GS 
Programació de la Producció en Fabricació Mecànica
GUIA_ALUM_GME  GUIA_ALUM_GMM GUIA_ALUM_GSE GUIA_ALUM_GSM