Guies Alumnes

Guies d’acollida de l’alumnat curs 2019-20

Guia Acollida Alumnat IFE      Guia Acollida Alumnat PFI 
GUIA IFE GUIA_PFI
Guia Acollida Alumnat FPB
GUIA FPB
Guia Acollida Alumnat Cicles Formatius
GM

Instal·lacions Elèctriques

i Automàtiques

GM

Mecanització

GUIA_GME GUIA_GMM
GS

Automatització i Robòtica Industrial

GS

Sistemes Electrotècnics i Automatitzats

GS 

Programació de la Producció en Fabricació Mecànica

GS 

Mecatrònica Industrial

GUIA_GSARI GUIA_GSE GUIA_GSM GUIA_GSMI