Calendari Escolar

Normativa de referència

Ordre ENS/60/2018, de 6 de juny, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2018-2019 per als centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC núm. 7640, de 12.06.2018).

Calendari del curs 2018-2019

 • 14 de setembre del 2018: inici de les classes (tots els ensenyaments).
 • 21 de juny del 2019: finalització de les classes

Festes i vacances del curs 2018-2019

– Per a l’any 2018:

 • 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
 • 24 de setembre (festa local de la Mercè)
 • 12 d’octubre (festa Nacional d’Espanya)
 • 1 de novembre (festa de Tots Sants)
 • 2 de novembre (dia de lliure disposició)
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució)
 • 7 de desembre (dia de lliure disposició)
 • Vacances de Nadal: del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019 ambdós inclosos.

– Per a l’any 2019:

 • 4 de març (dia de lliure disposició)
 • Vacances de Setmana Santa: del 13 d’abril al 22 d’abril de 2019
 • 1 de maig (festa del Treball)
 • 10 de juny (festa local Segona pasqua Manca confirmar)

Distribució anual dates avaluació i lliurament de notes

AVALUACIONS

1R TRIMESTRE 2018-19

GRUPS TANCAMENT AVALUACIÓ ENTRADA NOTES PROFESSORAT SESSIÓ AVALUACIÓ LLIURAMENT NOTES ALUMNAT
FPB-IFE-PFI 5 desembre 6-11 desembre 12 desembre 21 desembre
CICLES GM 5 desembre 6-11 desembre 12-19 desembre 20-21 desembre
CICLES GS 5 desembre 6-11 desembre 12-19 desembre 20-21 desembre

2n TRIMESTRE 2018-19

GRUPS TANCAMENT AVALUACIÓ ENTRADA NOTES PROFESSORAT SESSIÓ AVALUACIÓ LLIURAMENT NOTES ALUMNAT
FPB-IFE-PFI 8 de març 9-12 març 13 març del 25 al 29 de març
CICLES GM 8 de març 9-12 març 13-20 març del 25 al 29 de març
CICLES GS 8 de març 9-12 març 13-20 març del 25 al 29 de març

3r TRIMESTRE 2018-19

GRUPS TANCAMENT AVALUACIÓ ENTRADA NOTES PROFESSORAT SESSIÓ AVALUACIÓ LLIURAMENT NOTES ALUMNAT
FPB-PFI-IFE 31  maig 1-4 juny 5  juny 7 juny
IFE 14 juny    
 CICLES GS 2n*alumnat  PAU 24 maig 25-28 maig 29 maig 31 maig
2n CGM 31 maig 1-3 juny 4 juny 5 juny
CICLES GM i GS 31  maig 1-4 juny 5  juny 7 juny

*Aquestes dates poden variar en funció de les normatives d’accés i preinscripcions pel curs 2019-20

AVALUACIÓ RECUPERACIONS  

GRUPS Exàmens ENTRADA NOTES PROFESSORAT SESSIÓ AVALUACIÓ LLIURAMENT NOTES ALUMNAT
FPB- IFE- PFI 11-17 juny 11-18 juny 19 juny 21 juny
2n CGM 6-12 juny 6-12 juny 13 juny 14 juny
CICLES GM 11-17 juny 11-18 juny 19 juny 21 juny
*CICLES GS 11-17 juny 11-18 juny 19 juny 21 juny