Preinscripció i Matriculació ESO

Què és la preinscripció?

És l’acte de sol·licitud i assignació d’una plaça a un institut finançat amb fons públics. Això no vol dir que ja tinguem la plaça, posteriorment s’ha de fer la matriculació.

Calendari de preinscripció i matricula

L’educació secundària obligatòria (ESO) és l’etapa educativa de quatre cursos acadèmics, obligatòria i gratuïta, que completa l’educació bàsica. Els alumnes que en acabar l’ESO hagin assolit les competències bàsiques i els objectius de l’etapa obtenen el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria. Els alumnes que no obtinguin aquest títol reben un certificat d’escolaritat on consten els anys i les matèries cursades.

Es poden matricular al primer curs . d’educació secundària obligatòria els que cumpleixin 12 anys durant l’any 2017 i els d’edat diferent als quals correspongui acadèmicament iniciar aquesta etapa educativa.

Les normes de preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres educatius per al curs 2017-18 s’apliquen a l’admissió de l’alumnat als centres en les ensenyaments sufragats amb fons públics d’educació secundària obligatòria.

La sol·licitud de preinscripció s’ha de formalitzar, del 23 de març al 4 d’abril de 2017, per mitjà de la sol·licitud que podeu trobar a la Secretaria de l’Institut. El calendari de preinscripció és el següent:

 

Calendari de preinscripció curs 2017-2018
   
Presentació de sol·licituds
23 de març al 4 d’abril
(La tramesa de sol·licituts per Internet
es pot fer fins les 24h. del dia 4 d’abril
Llistats amb el bàrem 24 d’abril
Reclamacions del 25 al 27 d’abril
Sorteig  4 de maig
Llistes amb el bàrem un cop resoltes les reclamacions  8 de maig
Publicació llistes admesos 2 de juny
Període de matriculació 1r d’ESO 12 al 16 de juny
Període de matriculació o confirmació

de plaça (2n, 3r i 4t d’ESO)

26 al 30 de juny
Període de matrícula extraordinària d’ESO

pels pendents de exàmens de setembre

6 al 8 de setembre