Preinscripció i Matriculació ESO

La preinscripció i la matriculació es farà a l’Institut del carrer Ferrer i Guàrdia s/n

Per més informació a8076111@xtec.cat

Telèfon: 935541610

Calendari de preinscripció i matricula

L’educació secundària obligatòria (ESO) és l’etapa educativa de quatre cursos acadèmics, obligatòria i gratuïta, que completa l’educació bàsica. Els alumnes que en acabar l’ESO hagin assolit les competències bàsiques i els objectius de l’etapa obtenen el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria. Els alumnes que no obtinguin aquest títol reben un certificat d’escolaritat on consten els anys i les matèries cursades.

Es poden matricular al primer curs . d’educació secundària obligatòria els que cumpleixin 12 anys durant l’any 2018 i els d’edat diferent als quals correspongui acadèmicament iniciar aquesta etapa educativa.

Les normes de preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres educatius per al curs 2018-19 s’apliquen a l’admissió de l’alumnat als centres en les ensenyaments sufragats amb fons públics d’educació secundària obligatòria.

La sol·licitud de preinscripció s’ha de formalitzar, del 13 al 24 d’abril de 2018, per mitjà de la sol·licitud que podeu trobar a la Secretaria de l’Institut. El calendari de preinscripció és el següent:

 

Calendari de preinscripció curs 2018-2019
Presentació de sol·licituds del 13 al 24 d’abril de 2018
Llistats amb el bàrem 3 de maig de 2018
Reclamacions del 4 al 8 de maig de 2018
Sorteig 11 de maig de 2018
Llistes amb el bàrem un cop resoltes les reclamacions 15 de maig de 2018
Publicació llistes admesos 12 de juny de 2018
Període de matriculació 1r d’ESO del 21 al 27 de juny de 2018
Període de matriculació o confirmació

de plaça (2n, 3r i 4t d’ESO)

el 25 al 29 de juny de 2018
Període de matrícula extraordinària d’ESO

pels pendents de exàmens de setembre

del 5 al 7 de setembre de 2018