Preinscripció Matriculació

Què és la preinscripció?

És l’acte de sol·licitud i assignació d’una plaça a un institut finançat amb fons públics. Això no vol dir que ja tinguem la plaça, posteriorment s’ha de fer la matriculació.

Calendari de preinscripció i matricula

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

cicles formatius de grau mitjà, es cursen, generalment, entre els 16 i els 18 anys, però s’hi pot accedir a qualsevol edat, sempre que s’hagi obtingut el graduat en educació secundària.

La sol·licitud de preinscripció s’ha de formalitzar, del 14 al 24 de maig de 2018, ambdós inclosos, per mitjà de la sol·licitud que podeu trobar a la Secretaria de l’Institut. El calendari de preinscripció és el següent:

 

Calendari de preinscripció curs 2018-2019
Difusió de la oferta 11 de maig de 2018
Presentació de sol·licituds del 14 al 24 de maig de 2018
Llistats amb el bàrem 5 de juny de 2018
Reclamacions del 6 al 8 de juny de 2018
Resolució reclamacions 13 de juny de 2018
Llistes amb el bàrem un cop resoltes les reclamacions 18 de juny de 2018
Publicació llistes admesos 3 de juliol de 2018
Període de matriculació del 4 a l’11 de juliol de 2018
CFGM: presentació de sol·licituds i matrícula el 4 de setembre de 2018 el Departament d’Ensenyament publica

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Per accedir a un cicle formatiu de formació professional cal formalitzar la sol·licitud corresponent encara que s’estiguin cursant altres ensenyaments en el mateix centre. Aquesta sol·licitud s’ha de presentar al centre i per a l’ensenyament demanat en primer lloc.

Per cursar els cicles formatius de grau superior cal tenir el títol de batxiller (o equivalent a efectes acadèmics) o titulació superior. Així mateix, a partir de l’any que es compleixen els 19 anys, també s’hi pot accedir mitjançant una prova d’accés, o si se n’està exempt. A partir de l’any en què se’n compleixen 18, s’hi pot accedir si s’acredita que es té un títol de tècnic o tècnica relacionat amb aquell al qual es vol accedir i se supera la prova d’accés corresponent, o si se n’està exempt. També s’hi pot accedir si s’ha superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Calendari de preinscripció curs 2018-2019
Difusió de la oferta 11 de maig de 2018
Presentació de sol·licituds
del 29 de maig al 7 de juny de 2018
Llistats amb el bàrem 27 de juny de 2018
Reclamacions del 28 de juny al 3 de juliol de 2018
Llistes amb el bàrem un cop resoltes les reclamacions  5 de juliol de 2018
Publicació llistes admesos 10 de juliol de 2018
Període de matriculació

del 18 al 23 de juliol de 2018