Preinscripció Matriculació

Què és la preinscripció?

És l’acte de sol·licitud i assignació d’una plaça a un institut finançat amb fons públics. Això no vol dir que ja tinguem la plaça, posteriorment s’ha de fer la matriculació.

Calendari de preinscripció i matricula

BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

ensenyaments de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà, es cursen, generalment, entre els 16 i els 18 anys, però s’hi pot accedir a qualsevol edat, sempre que s’hagi obtingut el graduat en educació secundària.

La sol•licitud de preinscripció s’ha de formalitzar, del 16 al 24 de maig de 2017, ambdós inclosos, per mitjà de la sol•licitud que podeu trobar a la Secretaria de l’Institut. El calendari de preinscripció és el següent:

 

Calendari de preinscripció curs 2017-2018
Difusió de la oferta 12 de maig
Presentació de sol·licituds del 16 al 24 de maig
Llistats amb el bàrem 6 de juny
Reclamacions 7 al 9 de juny
Resolució reclamacions 3 de juny
Llistes amb el bàrem un cop resoltes les reclamacions 14 de juny
Publicació llistes admesos 3 de juliol
Període de matriculació 4 a l’11 de juliol
Període de matrícula extraordinària de setembre: Batxillerat 6 al 8 de setembre
CFGM: presentació de sol·licituds i matrícula El calendari es publica la primera setmana de juliol de 2016.

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Per accedir a un cicle formatiu de formació professional cal formalitzar la sol·licitud corresponent encara que s’estiguin cursant altres ensenyaments en el mateix centre. Aquesta sol·licitud s’ha de presentar al centre i per a l’ensenyament demanat en primer lloc.

Per cursar els cicles formatius de grau superior cal tenir el títol de batxiller (o equivalent a efectes acadèmics) o titulació superior. Així mateix, a partir de l’any que es compleixen els 19 anys, també s’hi pot accedir mitjançant una prova d’accés, o si se n’està exempt. A partir de l’any en què se’n compleixen 18, s’hi pot accedir si s’acredita que es té un títol de tècnic o tècnica relacionat amb aquell al qual es vol accedir i se supera la prova d’accés corresponent, o si se n’està exempt. També s’hi pot accedir si s’ha superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Calendari de preinscripció curs 2017-2018
Difusió de la oferta 12 de maig
Presentació de sol·licituds
25 al 31 de maig
Llistats amb el bàrem 21 de juny
Reclamacions del 22 al 26 de juny
Resolució reclamacions 27 de juny
Llistes amb el bàrem un cop resoltes les reclamacions 28 de juny
Publicació llistes admesos 12 de juliol
Període de matriculació

13 al 20 de juliol

Període de matrícula extraordinària de setembre: CFGS

Presentació de sol·licituds

El calendari es publica la primera setmana de juliol de 2016