Inscripció CIGS

Per accedir al curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior cal formalitzar la sol·licitud corresponent encara que s’estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre. Poden accedir-hi  a més dels alumnes que tinguin el títol de tècnic o tècnica, com a novetat, també hi podran accedir les persones que estiguin cursant un cicle formatiu de grau mitjà dels ensenyaments de formació professional.
Per al curs 2016-2017, només podran participar en el període ordinari de preinscripció els alumnes que tinguin el títol de tècnic o tècnica; els que encara estiguin cursant el cicle formatiu de grau mitjà podran tenir accés a les places vacants del curs que hagin quedat, un cop finalitzat el procés ordinari abans esmentat..

 

Presentació de sol·licituds: 4 al 8 de juliol

Llista provisional d’alumnat admès: 12 de juliol

Reclamacions: 12 i 13 de juliol

Llista definitiva d’alumnat admès: 14 de juliol

Matriculació: 14 al 20 de juliol solament (en horari de mati del 15 al 20).