Seguretat i Medi ambient

Títol
Enllaç web xarxa AT

Xarxa Elèctrica, des de la seva creació, ha buscat de manera contínua millorar la disponibilitat de les instal·lacions de transport d’energia. Per a això recorre, cada vegada que és necessari, als treballs en tensió. Una activitat que permet la realització de treballs de manteniment i modificacions en instal·lacions elèctriques sense suprimir la tensió de servei

Enllaç web Línia AT Helicòpter

Helicòpter. Treballs en Tensió, subtitulat

Enllaç web Canvi de fusibles en CGP

Canvi de fusibles i noves CGP homologades per Endesa

Enllaç web Quadres elèctrics metàl•lics

Vídeo perill quadres elèctrics metàl·lics

Enllaç web Recursos sobre Seguretat

Recursos sobre seguretat. A destacar vídeo sobre riscos elèctrics

Enllaç web FREMAP

Bones pràctiques en prevenció de riscos

Enllaç web Impacte de raigs a Espanya

Registre de raigs a Espanya, amb ubicació intensitat i polaritat, sobre un mapa de Google Maps.