Documents estratègics de l’Institut

En aquest espai es publicarà la darrera versió del documents estratègics de l’Institut:

 • Projecte educatiu de centre (PEC)
 • projecte direccio (PD 18-22)
 • NOFC
 • Concrecions curriculars ESO (PCC ESO)
 • Concrecions curriculars Batxillerat (PCC Batxillerat)
 • Concrecions curriculars Cicles formatius (PCC Cicles formatius)
 • Projecte lingüístic (PL)
 • Programació General de Centre (PGAC)
 • Pla d’acció tutorial (PAT)
 • Pla d’acollida i integració a l’ESO
 • Projecte de Convivència
 • Carta de compromis
 • carta de serveis