Oferta educativa

L’Institut Llobregat és un institut públic, i per tant gratuït, que ofereix places per alumnes de tots els nivells de secundària.

A més es realitzen diferents tipus de proves:

itinerari formatiu