Auxiliars de conversa en anglès

L’Institut Llobregat participa des del passat mes d’octubre en el programa d’auxiliars de conversa en anglès. Es tracta d’un servei que ofereix la Regidoria d’Educació i Cultura de L’Hospitalet i té com a principals objectius millorar el nivell d’anglès dels estudiants d’ESO i fer-los, per tant, més competents en l’ús de l’idioma.

Els professors són nadius i fan servir exclusivament l’anglès amb els alumnes, d’aquesta manera milloren moltíssim la seva habilitat oral en l’ idioma. A més, la vinculació dels auxiliars de conversa en la vida del centre,  repercuteix molt favorablement en la millora competencial en anglès del professorat.

La fase pilot va durar des d’octubre fins al desembre i es centrava en els nostres alumnes de 4rt. Atès l’èxit que ha tingut aquest programa en els centres on s’ha implementat, s’ha ampliat  a la resta de cursos de l’ESO.

Els auxiliars que treballen amb nosaltres són:

– Michelle (dels USA): 1A i 1B.

– Asha (del Regne Unit): 2A, 2B i 3A.

– Jonny (del Regne Unit): 4A i 4B

Els  alumnes estan molt engrescats amb les hores de conversa en anglès i fan una valoració molt positiva d’aquests mesos. Esperem que sigui un projecte durador i arrelat a la vida del Llobregat.