Pla de lectura i Biblioteca escolar

L’Institut Llobregat va posar en marxa, durant el curs 2014-2015 un Pla de Lectura de Centre (PLEC) que té com a objectiu la millora de la competència lectora dels nostres alumnes. A més a més, pretenem que els nostres alumnes desenvolupin el gust per llegir, fomentant l’hàbit lector i la lectura sistemàtica Els objectius concrets del PLEC serien:

-Progressar en la lectura com a eina d’aprenentatge i com a via d’accés al coneixement.

-Motivar, potenciar i estimular l’hàbit de la lectura i ajudar a formar el gust personal.

-Estimular el coneixement de la literatura juvenil i de la literatura en general.

-Potenciar l’ús de la biblioteca escolar i la biblioteca pública.

-Fomentar un entorn favorable envers la lectura dins l’àmbit familiar per afavorir l’hàbit lector de l’alumne.

El PLEC ha anat desenvolupant diverses fases, juntament amb la posada en marxa de la Biblioteca del centre. Durant aquest curs, 2016-17 es centra, de manera especial, en els alumnes de primer cicle que fan, durant una hora setmanal lectura a classe i activitats relacionades amb el món dels llibres.

El curs 2017-2018 la biblioteca ofereix atenció a l’usuari i servei de préstec els dimecres i divendres a l’hora del pati (11.15 a 11:45). Així mateix, s’ha habilitat un espai per a poder jugar a escacs i a diversos jocs de taula

P1010939                       P1010941

P1010945