Sistemes Electrotècnics i Automatitzats Normativa

Reial Decret 1127/2010, de 10 de setembre, pel que s’estableix el títol de Tècnic Superior en Sistemes Electrotécnics i Automatitzats i es fixen els seus ensenyaments mínims.

DECRET 26/2014, de 25 de febrer, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de sistemes electrotècnics i automatitzats.

Tríptic informatiu

Descripció

Continguts

Horari

Requisits d’accés

Continuïtat

Normativa

Pràctiques en empreses