Grup permanent de la Formació Professional del Consell Educatiu de L’H

Constitució del grup permanent de la Formació Professional del Consell Educatiu de L’H, hereu del Consell d la FP, amb l’objectiu d’ampliar l’oferta lligada a les necessitats del món de l’empresa, de les apostes econòmiques de la ciutat i de les demandes formatives dels nostres joves