Augmenta la demanda als cicles industrials d’FP

Segons el portal unportal:

“La major part dels cicles de l’àmbit industrial, per exemple, ofereixen cada any més places de les que es demanen, cosa que ha comportat que en els últims anys hi hagi hagut un elevat nombre de vacants en aquests estudis. En els dos últims anys, però, s’ha començat a observar un canvi de tendència, com ho acrediten els resultats de la preinscripció del curs vinent, del qual ja es disposa de dades provisionals.”

“D’acord amb aquestes dades, famílies com Electricitat i electrònica, Energia i aigua, Fabricació mecànica i Instal·lació i manteniment han experimentat un augment del nombre de sol·licituds.”

Llegir més