Tramitar títols

En aquests moments, el centre continua tancat i no hi ha atenció telefònica. Només s’atenen consultes a través del correu electrònic. E-mail: a8019371@xtec.cat

Que cal fer per sol·licitar el títol els alumnes de Batxillerat i de cicles formatius.

Si es necessita el títol per qualsevol cosa en un futur immediat (Juny a setembre) s’haurà de sol·licitar el títol fora de les dates de matricula ordinària.

Per sol·licitar el títol s’haurà de portar el document nacional d’identitat i còpia de les notes, a la secretaria de l’Institut.   En aquestes dependències us donaran un full amb el qual s’haurà d’anar a la Caixa de pensions i abonar una quantitat, en concepte d’expedició de títol.  Una vegada segellat per aquesta entitat, haureu de retornar-lo a la secretaria de l’Institut per acabar de diligenciar-lo.

Us donaran un resguard, que a efectes legals equival al títol, no el podeu perdre, donat que s’haurà de bescanviar per l’original.  El títol original triga una mitjana de tres anys en arribar.

Cal recordar que d’un any a un altre aquest preu pot variar.

Els alumnes d’ESO no han de sol·licitar el títol.

 

Secretària

 

 

Preu a març de 2017

 

Especialitat                           Preu               Preu família nombrosa

Batxillerat                            66,90 €                       33,45 €

Cicle de grau mitjà              66,90 €                       33,45 €

Cicle de grau superior        74,95 €                       37,48 €

 

Documents per a la tramitació de títol