Preinscripció cicles formatius de Grau superior

  • Dates de preinscripció, presentació de sol·licituds telemàtiques:

    • Cicles formatius de Grau Superior: del 10 al 17 de juny.

    Dates de matrícula, per als cicles de grau mitjà i grau superior: de l’1 al 7 de setembre.

En aquests moments, el centre continua tancat i no hi ha atenció telefònica. Només s’atenen consultes a través del correu electrònic. E-mail: a8019371@xtec.cat

  • La preinscripció es realitzarà totalment per via telemàtica, sense presència en el centre. Només en casos molt excepcionals, la Secretaria del centre valorarà la necessitat d’atendre personalment, sempre a través d’una cita prèvia.
  • Ningú serà atès personalment si no disposa de cita prèvia.
  • En aquells casos que sigui necessari entregar alguna documentació, es podrà fer mitjançant escanejat o fotografia del document, i enviar per correu electrònic.
  • Les possibles reclamacions a les llistes també es faran a través del correu electrònic.
  • NO es publicaran llistes en paper dins del centre. Les consultes sobre l’estat de la sol·licitud, l’admissió al cicle sol·licitat o la inclusió en la llista d’espera, es farà de forma telemàtica.

Quan s’obri el termini per a la presentació de sol·licituds disposareu en aquesta web, de l’enllaç a l’aplicació per fer la sol·licitud i un tutorial per ajudar-vos a omplir-la. (estarà disponible el primer dia del termini a la tarda, és impossible tenir-ho amb més antelació).

Més informació sobre la preinscripció (grau superior): enllaç

 

Cicles superiors d’FP 2020/2021
Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera
petició amb el barem provisional a 13/07/2020

És un llistat provisional.

Si no teniu la nota posada ens heu de fer arribar el document acreditatiu al correu electrònic de l’institut.

 

Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions

 

Llista ordenada definitiva 23/07/2020

 

Cicles superiors d’FP 2020/2021 Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 30/07/2020