Acreditació de competències professionals

acreditat

El programa Acredita’t és un procediment que té com a finalitat certificar oficialment els coneixements i les habilitats adquirides mitjançant experiència laboral o altres processos no formals d’aprenentatge. Aquest procediment et dóna una certificació amb la qual pots arribar a obtenir un certificat de professionalitat, un títol de formació professional ( si tens els requisits acadèmics) o totes dues coses i facilita, d’aquesta manera, la teva integració laboral, la promoció professional i el reconeixement social.   Aquest procés consta de tres fases, tot i que, amb caràcter voluntari, hi ha una etapa prèvia d’informació i orientació.

  • Etapa d’informació i orientació (voluntària)
  • Fase d’assessorament (obligatòria)
  • Fase d’avaluació (obligatòria)
  • Fase d’acreditació i registre (obligatòria)

Etapa d’informació i orientació: Informació sobre el procés en general, requisits d’accés, calendari, documentació, …

Fase d’assessorament: És l’etapa de preparació on un assessor et guiarà en el reconeixement de les teves competències professionals.

Fase d’avaluació: Demostració de les competències professionals mitjançant diferents mètodes.  

Fase d’acreditació: Lliurament del certificat a tots i totes els que hagueu superat el procés d’avaluació.

Més informació

http://acreditat.gencat.cat/ca/

Xarxa d’informació / Orientació ICQP

 

ACREDITA’T 2020