Horari de Secretaria

En aquests moments, el centre continua tancat i no hi ha atenció telefònica. Només s’atenen consultes a través del correu electrònic. E-mail: a8019371@xtec.cat

A partir del 25 de maig. De dilluns a divendres de 9’30 a 12’30h. Solament s’atendra al que tingui cita prèvia. Envers als certificats solament es faran els que tinguin relació amb la preinscripció i matrícula.

PER A L’ATENCIÓ PRESENCIAL CAL TENIR PRESENT QUE:

S’ha de tenir cita prèvia;
Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (a l’interior del centre només podrà entrar una sola persona);
S’ha de portar la documentació original. La sol·licitud s’ha de portar emplenada des de casa. Recomanem que porteu el vostre propi bolígraf;
Recomanem que porteu mascareta i guants;
– Podeu autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació si us trobeu en qualsevol d’aquests casos:
        ~ persona d’especial vulnerabilitat
        ~ en període de confinament (quarentena)
        ~ presenteu símptomes 
  • La preinscripció es realitzarà totalment per via telemàtica, sense presència en el centre. Només en casos molt excepcionals, la Secretaria del centre valorarà la necessitat d’atendre personalment, sempre a través d’una cita prèvia.
  • Ningú serà atès personalment si no disposa de cita prèvia.
  • Per evitar riscos NO es posaran ordinadors al centre a disposició dels usuaris (com s’havia fet altres anys). La preinscripció telemàtica s’haurà de fer des de casa.
  • En aquells casos que sigui necessari entregar alguna documentació, es podrà fer mitjançant escanejat o fotografia del document, i enviar per correu electrònic.
  • Les possibles reclamacions a les llistes també es faran a través del correu electrònic.
  • NO es publicaran llistes en paper dins del centre. Les consultes sobre l’estat de la sol·licitud, l’admissió al cicle sol·licitat o la inclusió en la llista d’espera, es farà de forma telemàtica.