Localització i dades de l’Institut

L’Institut Llobregat està situat a la ciutat de l’Hospitalet, al barri de Sant Josep, en el carrer Prat de la Riba 11-17.

Codi Institut: 08019371