FP DUAL APEI

El passat més d’abril vàrem signar un acord amb l’Associació Professional d’Empresaris Instal·ladors de l’Hospitalet de Llobregat –“APEI”, per fer la Formació professional de grau superior de la família professional d’electricitat en DUAL.