Jornades tècniques IOC

Els dies 26 de novembre i el 17 de desembre es van dur a terme les Jornades tècniques del IOC (Pràctiques) de 9 a 20 h.

Es tractaba de fer diferents pràctiques del mòdul professional 4 d’nfraestructures comunes de telecomunicacions en
habitatges i edificis, i del mòdul 2 Instal·lacions elèctriques interiors, del cicle formatiu de grau mitjà d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques.

A continuació es poden veure diferents fotografies d’aquesta Jornada tècnica.