Nova referència IPREM 2021

L’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) puja el 5%, fins el 564,90 euros, fixat a la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2021 (BOE núm 341, de 31 de desembre de 2020), després d’estar congelat des del 2017.