Certificats

 

Per procedir a l’emissió d’un certificat, ha d’haver-hi prèviament una sol·licitud per escrit de la persona interessada.

Tipus de dades que un centre pot certificar, els certificats poden ser de diverses classes:

  •  De dades personals o circumstàncies particulars.

De totes aquelles circumstàncies personals o particulars de les quals hi hagi constància documental a la secretaria del centre. Dintre d’aquesta categoria hi ha els certificats de matrícula dels alumnes, de dates d’examen, etc.

  •  De qualificacions

Són certificacions de qualificacions aquelles que informen dels resultats acadèmics parcials dels alumnes que encara no han superat una etapa educativa. Poden ser d’una matèria, d’un crèdit, d’un trimestre, etc.

  •  Oficials acadèmics

Tenen valor acadèmic i informen de cicles o etapes senceres. Poden ser de Formació Professional, de Batxillerat, d’ensenyament secundari obligatòria.

Els certificats es faran en català, a no ser que es demani expressament en castellà.

 

DOCUMENTS EMPRATS

DADES DE CONTACTE

Carrer d'Enric Prat de la Riba, 11-17
08901, L'Hospitalet de Llobregat

Telf: 933371805

iesllobregat@xtec.cat

+ Info