Pla d’organització per al curs 2020-2021

El pla d’organització per al curs 2020-2021 estableix les actuacions en el marc de la pandèmia.

Va ser aprovat per equip directiu el 21 de juliol de 2020 i actualitzat amb dades al setembre. 

Aprovat per junta permanent del Consell Escolar el 10 de setembre de 2020.

Actualització aprovada a l’equip directiu el 22 de setembre de 2020.

Pla d’organització per al curs 2020-2021.v1

Aquí podeu trobar les declaracions responsables per alumnes majors d’edat i per a les famílies en cas dels menors d’edat.

  • A817-Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius (per a alumnes menors de 18 anys)
  • A820-Declaració responsable d’alumnes majors de 18 anys (batxillerat i altres ensenyaments)

Més informació per a l’alumnat i les famílies

Mesures extraordinàries de Salut per evitar els brots de la covid-19 a les escoles i també l’annex “Altres recomanacions i procediment d’actuació

Autorització_proves_covid