Política de Qualitat

L’Institut Llobregat és un centre públic, que té implementat un model de gestió per processos, basat en la ISO 9001, que cerca la millora contínua en la qualitat de l’ensenyament.

L’Institut LLOBREGAT vol respondre amb eficàcia a les necessitats de la societat que l’envolta, l’administració educativa i als membres de la comunitat educativa, per la qual cosa assumeix el repte de dotar-se de les estratègies de gestió i de treball més avançades i, escaients. El seu funcionament no ha de descuidar el manteniment i l’increment del nostre patrimoni curricular tant d’Educació reglat com no reglat – grup/classe, nivells educatius, cursos – i l’estat físic de les instal·lacions.

L’Institut LLOBREGAT ha adoptat com a Política de Qualitat satisfer les necessitats i expectatives de la comunitat educativa i una educació de qualitat. Satisfer amb el nostre servei les necessitats i expectatives dels participants interns i externs, d’acord amb la nostra missió i Projecte Educatiu.

Per a L’Institut LLOBREGAT la qualitat és una part fonamental i prioritària de la seva filosofia i estratègia. L’actuació de l’Institut, d’acord amb el Projecte Educatiu del Centre, està adreçada a:

  • Satisfer les necessitats i expectatives dels principals grups d’interès.
  • Contribuir a l’assoliment dels objectius que la societat li assigna com a institució educativa i centre de formació.
  • Desenvolupar i implicar el conjunt de l’equip humà que forma part de l’Institut per tal d’assegurar un alt nivell de satisfacció de tota la comunitat educativa.
  • La millora contínua de les activitats i serveis que desenvolupa i presta a la comunitat.
  • El compromís de complir els requisits legals i reglamentaris.

És responsabilitat de tota la comunitat educativa el compromís amb la qualitat i la millora contínua. L’Equip Directiu vetllarà i facilitarà el seu assoliment a través de la seva gestió i amb els mitjans al seu abast, d’acord amb la normativa vigent.

Certificació-ISO-9001-2015-FP

DADES DE CONTACTE

Carrer d'Enric Prat de la Riba, 11-17
08901, L'Hospitalet de Llobregat

Telf: 933371805

iesllobregat@xtec.cat

+ Info