Començament del curs 2022-2023

Començament del curs 22-23: DATA HORA GRUPS 07/9 9 h 1r CF GM (grup  matí) 07/9 10 h 2n CF GM (grup matí) 07/9 16:30h…

Acte públic de gestió de la llista d’espera

EE10 matí. Cicle Formatiu de grau mitjà Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques  En el procés de gestió de la llista d’espera procedirem a l’adjudicació de les…

Alumnes assignats al centre amb primera petició. Alumnes Grau superior

Alumnes assignats al centre amb primera petició. Alumnes Grau superior: Descarrega llistat  

Començament del curs 2022-2023

Acte públic de gestió de la llista d’espera

Alumnes assignats al centre amb primera petició. Alumnes Grau superior

Feed Masonry
Feed Carrousel
Gallery
Highlight