Acredita’t

 

http://www.educacionyfp.gob.es/mc/fse/presentacion.html

Avaluació i acreditació de competències professionals: Instal·lacions elèctriques i automàtiques / Mecanització

RESOLUCIÓ PRE/164/2020, de 21 de gener, per la qual s’obre convocatòria del procediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació per a l’any 2020 en centres que depenen del Departament d’Educació

Per participar-hi cal emplenar telemàticament la sol·licitud de preinscripció i presentar en els instituts la documentació justificativa dels requisits de participació. Aquesta documentació s’ha de presentar preferiblement de forma presencial al centre escollit en primera opció o, en tot cas, al registre dels serveis territorials d’Educació que corresponguin segons el centre escollit en primera opció, indicat a l’apartat Instituts i nombre de places.

Publicació provisional de la preinscripció

Resultats definitius de preinscripció

 

Llistat provisional d’inscripció Fase d’assessorament: Instalcions elèctriques i automàtiques

Llistat definitiu d’inscripció Fase d’assessorament: Instalcions elèctriques i automàtiques

Llistat provisional d’inscripció Fase d’assessorament: Mecanització

Llistat definitiu d’inscripció Fase d’assessorament: Mecanització

Resultats provisionals de l’avaluació per Qualificacions Professionals

El periode de reclamacions és del 19 de novembre al 2 de desembre

FM_2-032_2-Mecanització per arrencament de ferritja

EE_2-257_2-Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió

EE_2-043_2-Muntatge i manteniment d’infraestructures de telecomunicació en edificis

EA_2-261_2-Muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques

 

Resultats definitius de l’avaluació per Qualificacions Professionals

FM_2-032_2-Mecanització per arrencament de ferritja

EE_2-257_2-Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió

EE_2-043_2-Muntatge i manteniment d’infraestructures de telecomunicació en edificis

EA_2-261_2-Muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques

Important:

L’aspirant ha de tenir en compte que haurà d’esperar uns tres mesos des de que acaba el procediment per sol·licitar el certificat de professionalitat, ja que primer l’Institut Català de les Qualificacions Professionals ha de registrar les unitats de competència que ha demostrat cada aspirant de la corresponent convocatòria.

4 de febrer de 2021

Sessió Informativa

El proper dimecres 8 de juliol de 2020 a les 18 hores es farà una sessió informativa “en remot” per a tots els admesos a la preinscripció.

La sessió no és obligatòria però sí molt recomenable.

Instal·lacions elèctriques automàtiques (places inicials: 30)

Mecanització (places inicials: 20)

Sessió informativa 8 de juliol de 2020

L’Hospitalet de Llobregat

Institut Llobregat
Carrer d’Enric Prat de la Riba, 11,
08901 L’Hospitalet de Llobregat
Telèfon: 933 371 80

DADES DE CONTACTE

Carrer d’Enric Prat de la Riba, 11-17
08901, L’Hospitalet de Llobregat

Telf: 933371805

iesllobregat@xtec.cat

+ Info